جذب سرمایه

سرمایه گذاری در کسب و کارهای تولیدی

چگونه اموال دزدی به صورت ناخواسته وارد زندگی مردم شد

محک
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی
برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

شرکت های دانش بنیان - لیست کل کشور (8)

×

Status message

  • در صورتی که قصد ثبت شرکت خود یا تکمیل اطلاعات در لیست زیر را دارید بوسیله شماره 09134256513 در واتس اپ پیام ارسال نمایید
  • در صورتی که قصد ایجاد یک سایت برای شرکت خود را دارید به etejaarat.com@gmail.com ایمیل ارسال نمایید
نام شرکت دانش بنیاندستهزمینه فعالیتایده ها و محصولاتاستانشهرستانمحل استقرارتلفن
اندیش پرداز اشارایانهتهران
اندیشگامان سینا اترسبرق و الکترونیکتهران
اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهنسایرتهران
اندیشه پرداز پارس پویارایانهتهران
اندیشه پردازان پیشرو چهلستوناین شرکت با هدف طراحی، تدوین دانش فنی و ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی تاسیس گردیده است. کادر پرسنلی این شرکت، ترکیبی از مهندسین واصفهان03133932479
اندیشه پردازان مدیریت اطلاعات پارسیسرایانهتهران
اندیشه پژوهان شریفتولید و آزمایشگاهیتهران
اندیشه سازان سلامت پارسیانماشین آلاتتهران
اندیشه سازان صنعت آیندهماشین آلاتلرستان
اندیشه سازان صنعت اطلستجهیزات پزشکیطراحي، بهينه سازي و ساخت تجهيزات و ماشين آلات داروسازي با رويكرد دانش بنيان و علميپولیشر کپسولپردیس کرج-266808355
اندیشه سازان کاوشگر داریسبرق و الکترونیکخراسان رضوی
اندیشه سیمرغ یاسسایرتهران
اندیشه شتاب پویه گامرایانهتهران
اندیشه فرتاک امیرکبیربرق و الکترونیکتهران
اندیشه فناوری اطلاعات قرنرایانهقم
اندیشه فناوری لیماتک پارسرایانهتهران
اندیشه کامپیوتررایانهتهران
اندیشه کاوان رهنوردماشین آلاتآذربایجان شرقی
اندیشه کاوان نصیر ایرانیانشیمیاییالبرز
اندیشه کاوان نیرو صنعت درنیکاماشین آلاتفارس
اندیشه گستر مبینماشین آلاتتهران
اندیشه نرم افزار پایارایانهتهران
اندیشه نیارش فضاسایرهرمزگان
اندیشه ورزان آب نما گسترسایرگلستان
اندیشه هوشمند رایان پارسیرایانهتهران
اندیشه هوشمند مانارایانهتهران
اندیشه یاوران تمدن امروزرایانهقم
انرژی توانا کیشماشین آلاتالبرز
انرژی سبز انوشیروانماشین آلات
انرژی صنعت خاورمیانهماشین آلاتمركزی
انرژی کاوان ایوانماشین آلاتایلام
انرژی محرکه اسپادانابرق و الکترونیک
انرژی و الکترونیک ری موجماشین آلاتتهران
انفورماتیک گستر کوشای سبلانرایانهاردبیل
انگاره فیزیک توسرایانهخراسان رضوی
انوش داروی گیلانداروگیلان
اوارپلاست کومشبرق و الکترونیکتهران
اوان زیست داروی پارستولید و آزمایشگاهیخوزستان
اوج پرواز ما دو نفرماشین آلاتقم
اوج نیرو پژوهان یاناررایانهزنجان
اورمان طرح گسترحذفیات ویرایش پنجمآذربایجان غربی
اورند پیشروشیمیاییتهران
اورنگ پژوهان پارسهبرق و الکترونیکفارس
اوژن الکترونیک آزمابرق و الکترونیکقزوین
اوس سیناتجهیزات پزشکیتهران
اوشیدا نوین داروداروتهران
اهورا پرداز کردستانرایانهكردستان
ایدانمای نقش جهانتولید و آزمایشگاهیاصفهان
ایده آزما صنعتحذفیات ویرایش پنجممركزی
ایده آل پارک ایمن فرازتولید و آزمایشگاهیمركزی
ایده اندیشان ارس دیبا کرمانرایانهكرمان
ایده باران طب پویاحذفیات ویرایش پنجمتهران
ایده بکر مبینبرق و الکترونیکتهران
ایده بنیان شریفرایانهخلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.اصفهان33932011-12
ایده پرداز پاسارگاد کیانرایانهخلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.نرم افزار مدیریت بیمه نامه های حمل و نقل داخلی نرم افزار مدیریت و صدور بیمه نامه های درمان تکمیلی نرم افزار مدیریت و صدور بیمه نامه های ترانزیتاصفهان33932220-33932218
ایده پرداز پاسارگادکیان( بامسئولیت محدود)حذفیات ویرایش پنجماصفهان
ایده پرداز ژوبینرایانهتهران
ایده پرداز مانیار پارسرایانهتهران
ایده پردازان آیدین فردارایانهآذربایجان غربی
ایده پردازان ارم آریا تکهوافضافارس
ایده پردازان انتخاببرق و الکترونیکاصفهان
ایده پردازان پارسی فردابرق و الکترونیکاصفهان
ایده پردازان تاثیرگذار رایان سروشرایانهتهران
ایده پردازان توسعه انرژی آترونحذفیات ویرایش پنجمخراسان رضوی
ایده پردازان توسعه انرژی آترونبرق و الکترونیکخراسان رضوی
ایده پردازان دانش ایمنیرایانههمدان
ایده پردازان دانش عصر نورایانهتهران
ایده پردازان دانش کیمیارایانهتهران
ایده پردازان درفکرایانهگیلان
ایده پردازان سپهر اطلاعاترایانهتهران
ایده پردازان سپهر پاژرایانهتهران
ایده پردازان فناور گستر راستینرایانههوشمند سازي مدارسنرم افزار موبایلی و سایت به مدارس و مراکز آموزشی پردیس فنی فومن013-33712271
ایده پردازان ناظر اول کیفیتبرق و الکترونیکتهران
ایده پردازان نوآور بوتیابرق و الکترونیکكرمان
ایده پرور هوشمندرایانهتهران
ایده پروران کوشای زنگانشیمیاییزنجان
ایده پروران مشرق غزالرایانهخراسان رضوی
ایده زیست نو ترکیببرق و الکترونیکتهران
ایده سازان پرتو صنعت پارس تراشهزیستیگلستان
ایده سازان رستار وستابرق و الکترونیکكرمانشاه
ایده سازان زیستی زاگرسزیستیكرمانشاه
ایده سازان نوین ارتباط دانشرایانهآذربایجان شرقی
ایده سیستم پرداز کیشرایانهتهران
ایده کاران سه بعدی شریفبرق و الکترونیکتهران
ایده کاو گستر مهرگانحذفیات ویرایش پنجماصفهان