راهنمای تخصصی خرید لیفتراک - انواع، نکات و توصیه ها


زیرمجموعه ی:صنعتی
لیفتراکلیفتراک


لیفتراک-دستی

(نوع) دستی

1 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۷

(نوع) گازوییلی

مناسب برای محوطه های باز
قدرت زیاد

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۴

(نوع) برقی

مناسب برای مکان های سرپوشیده و بسته
قدرت کمتر نسبت به انواع دیگر
مزایا‌:عدم آلودگی هوا، آلودگی صوتی کمتر

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۴

(نوع) سوخت LPG

0 -1 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۴

* قدرت بالابر

بر حسب تن

2 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۴

* حداکثر ارتفاع پیشروی شاخک ها

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۴

* سرعت حرکت شاخک ها

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۴

* سرعت حرکت لیفتراک

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۲/۱۴
راهنمایی من

نظرات دوستان

    ثبت نظر