جذب سرمایه

سرمایه گذاری در کسب و کارهای تولیدی

چگونه اموال دزدی به صورت ناخواسته وارد زندگی مردم شد

محک

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

راهنمای تخصصی خرید ماشین رنده - انواع، نکات و توصیه ها

نام های دیگر این کالا: کف رند
زیرمجموعه ی:چوب | نجاری | کابینت سازی
ماشین رندهماشین رنده


ماشین رنده-ترکیبی رنده و گندگی

(نوع) ترکیبی رنده و گندگی

6 0dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

* تعداد تیغه های توپی

هر چقدر تعداد تیغه ها بیشتر باشد باعث صافتر شدن سطح کار می شود

9 0dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۲/۹

* طول و عرض میز

4 -2dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۲/۹

* حداکثر عمق رنده کاری

4 -3dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* سرعت چرخش توپی

2 -1dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

* قدرت موتور

در صورت قدرت بیشتر می توان با سرعت بیشتری عملیات رنده کاری را انجام داد بدون اینکه کیفیت کار افت داشته باشد

1 0dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۲/۹

* حداکثر عرض قابل رنده

1 -2dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:مبتدی  ۱۳۹۴/۱۲/۹
راهنمایی من

کتابچه ماشین رنده

نظرات دوستان

    ثبت نظر