جذب سرمایه

سرمایه گذاری در کسب و کارهای تولیدی

چگونه اموال دزدی به صورت ناخواسته وارد زندگی مردم شد

محک

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

راهنمای تخصصی خرید ماشین گندگی - انواع، نکات و توصیه ها

نام های دیگر این کالا: دستگاه گندگی
زیرمجموعه ی:چوب | نجاری | کابینت سازی
ماشین گندگیماشین گندگی


ماشین گندگی-ترکیبی رنده و گندگی

(نوع) ترکیبی رنده و گندگی

2 -5dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

* عرض دهنه ورودی

6 -3dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* قدرت موتور

4 0dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* حداکثر ارتفاع قابل کار

4 -2dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

* تنظیم عمق

4 -3dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* تعداد تیغه های توپی

هرچقدر تعداد تیغه ها و دور توپی بیش تر باشد سطح کار صاف تر می شود

3 -1dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* سرعت دوران توپی

2 0dislike درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰
راهنمایی من

کتابچه ماشین گندگی

نظرات دوستان

    ثبت نظر