راهنمای تخصصی خرید موتور الکتریکی - انواع، نکات و توصیه ها


زیرمجموعه ی:اتوماسیون
موتور الکتریکیموتور الکتریکی


(نوع) stepper

موتور پله ای دارای چرخشی به صورت گسسته و پله ای می باشد. این چرخش توسط پالس های ورودی کنترل می شود. موتور در هر پله به میزان مشخصی حرکت می کند مثلا موتوری با پله 1.8 درجه، در هر پالس 1.8 درجه حرکت می کند و برای یک چرخش کامل به 200 پالس نیاز می باشد

2 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۶/۳

(نوع) servo

2 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۶/۳

(نوع) AC

2 -1 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۶/۳

(نوع) DC

2 -1 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۶/۳

(نوع) سروو موتور

تشکیل شده است از یک موتور الکتریکی ساده DC، انکدر و یک برد کوچک برای مشخص کردن موقعیت شفت.
گشتاورش همیشه ثابت است
برای موارد کاری با شتاب زیاد مناسب می باشد
توسط PWM کار می کند
دارای سه سیم می باشد: قطب مثبت، زمین و سیمی که دستورات چرخش بوسیله PWM از طریق آن ارسال می شود.
بدلیل وجود انکودر و برد قیمت بالایی دارد

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۷/۲۱

* آمپر

1 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۲

* سرعت چرخش

بر حسب دور در دقیقه RPM

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۲

* میزان گشتاور

بر حسب نیوتون متر
به میزان نیروی چرخشی گشتاور گفته می شود

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۲

* ولتاژ

0 -1 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۲
راهنمایی من

نظرات دوستان

    ثبت نظر